Day: 10 kwietnia 2010

pierwsza sobota po wielkanocy

Przed 10-ą dowiedziałem się o katastrofie polskiego samolotu prezydenckiego Tu-154 pod Smoleńskiem.
Dzień 10 kwietnia 2010 przejdzie do historii Polski i świata.
Jeszcze nigdy w historii ludzkości razem nie poniosły śmierci w jednej dramatycznej chwili
głowa Państwa, wysocy politycy i dowódcy sztabów wszystkich rodzajów sił zbrojnych Państwa.
Dzień skłonił mnie do refleksji.
Pięć lat temu 2 kwietnia 2005 w pierwszą sobotę po Święcie Wielkiejnocy
zmarł Papież Polak Jan Paweł II.
Dziś jest pierwsza sobota po Wielkanocy i Naród Polski spotyka tragedia.
Nasunął mi się wniosek : Pierwsza sobota po Święcie Wielkanocnym jest dla Polski i dla narodu Polskiego
dniem fatalnym

Obym się mylił …
Co nas spotka w 2015 roku w sobotę po Wielkanocy ?

Ewangelia na sobotę wielkanocną :
Mk 16,9-15

Kiedy zmartwychwstał rano, w pierwszym dniu tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wcześniej usunął siedmiu demonów. Ona pośpieszyła powiadomić tych, którzy z Nim byli, smutnym teraz i płaczącym. Gdy usłyszeli, że żyje i że był przez nią widziany, nie uwierzyli. Ukazał się potem w odmienionej postaci dwom z nich, gdy szli, podążając na wieś. Wrócili wtedy i opowiedzieli reszcie. Lecz również im nie uwierzyli. A później ukazał się samym Jedenastu, gdy byli przy stole. Zganił ich za niewiarę i upór, że nie uwierzyli tym, którzy Go oglądali zmartwychwstałego. I rzekł im: „Idźcie na cały świat i ogłoście ewangelię każdemu stworzeniu. ”